Laatste update: 23 Juli 2012

COGESUR: door kennisoverdracht de gezondheidszorg in Suriname helpen

verbeteren

 
De stichting Coördinatie en Ondersteuning GEzondheidszorg SURiname is in 1995 opgericht als een netwerkorganisatie voor professionals in de gezondheidszorg.

COGESUR werkt samen met academische en perifere ziekenhuizen in zowel Nederland als in Suriname. Ook heeft COGESUR directe contacten met de Surinaamse overheid.
 
Het doel is de kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren door een bemiddelende rol te spelen tussen donor-organisaties in Nederland enerzijds, en verzoeken om ondersteuning van zorginstellingen of overheid in Suriname anderzijds.
Het bestuur bestaat uit professionals uit de zorg die zich allen belangenloos en zonder enige betaling inzetten voor de stichting.

Klik hier om naar de COGESUR website te gaan